Projekt:

Hybrid Borders

Projekt artystyczny, którego Fundacja była partnerem, realizowany dla i przez młodzież z Berlina i Poznania. Świadomi różnic i różnorodności pokonywaliśmy nasze wewnętrzne podziały na my i oni. Nie akceptując faktu, że różnice narodowe, etniczne czy kulturowe są barierą, stosując różnorakie środki wyrazu artystycznego odkrywaliśmy nowe sposoby samookreślania. Tytułowe granice definiują wnętrze i zewnętrze, określają kto jest wewnątrz, a kto poza, ale to my decydujemy czy granice te będą wrogie i zamknięte czy otwarte i zapraszające. Wdrażaliśmy koncepcję hybrydowej tożsamości, która pozwala mieszać różne konteksty kulturowe i nadawać im nowe formy, włączać wykluczonych być w i poza jednocześnie.