Projekt:

ABC Diversity

Grupa młodych ludzi, z wielu stron świata, związana z Berlinem i Poznaniem doświadczała i eksplorowała te dwa miasta używając różnych środków artystycznego wyrazu: słowa, obrazu, filmu, teatru.
Przeszłość zazębiała się z teraźniejszością, przenikali się ludzie, kultury, losy i doświadczenia. Była to przygoda wspólna i osobista jednocześnie, wspaniałe przeżycie, świetni ludzie.

http://wunschkollektiv.net/diversity/